Σήμερα η παραγωγή του οινοποιείου ανέρχεται στις 50000 φιάλες. Από αυτές προέρχονται 7 διαφορετικές ετικέτες. Τρία κόκκινα κρασιά, ένα ροζέ και τρία λευκά. Οι ποικιλίες των σταφυλιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτών των κρασιών είναι το Ξινόμαυρο σε ποσοστό 90% και το υπόλοιπο 10% είναι Merlot και Malvazia Aromatica. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κρασιών που παράγονται στο Κτήμα μας είναι ξηρά κρασιά, με μεγάλη δυνατότητα παλαίωσης και όλα ανήκουν στις κατηγορίες των ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) και ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης).