ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ

Γηγενής Ερυθρή ποικιλια σταφυλιού.

Χώρος Καλλιέργειας: Η ευγενέστερη ερυθρή ποικιλία του βορειοελλαδικού  χώρου, καλλιεργούμενη κυρίως στη Νάουσα, τη Γουμένισσα, το Αμύνταιο, τη Ραψάνη, το Τρίκωρμο, τη Σιάτιστα, το Βελβεντό και σε μικρότερη έκταση στο Άγιο Όρος, την Όσσα, τα Ιωάννινα, τη Μαγνησία, την Καστοριά, και τα Τρίκαλα. Η συνολικά καλλιεργούμε νη με Ξινόμαυρο έκταση ξεπερνά τα 18000 στρέμματα.Εμφανίζει μεγάλη παραλλακτικότητα που εντείνεται από τις διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες καλλιεργείται.

Φυτό: Είναι ζωηρό, εύρωστο, γόνιμο, παραγωγικό, ευαίσθητοστο στο ωίδιο, το βοτρύτη, το μολυσματικό εκφυλισμό και πολύ ευαίσθητο στην ξηρασία. Ορισμένες χρονιές εμφανίζει φυλλοξηρικές κηλίδες στα φύλλα. Παρουσιάζει καλή συγγένεια με τα περισσότερα υποκείμενα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, καθώς και με αυτά που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα. Διαμορφώνεται σε κύπελλο, αλλά δίνει καλύτερης ποιότητας σταφύλια όταν διαμορφώνεται σε γραμμικό αμφίπλευρο κορδόνι και κλαδεύεται κοντα στα 2 μάτια.

Αρέσκεται σε εδάφη ελαφρά ώς μέσης μηχανικής σύστασης και κυρίως σε εδάφη καλής στράγγισης, ασβεστώδη, ουδέτερα ως αλκαλικά, μέσης γονιμότητας, εδάφη που του εξασφαλίζουν ομαλή τροφοδοσία με νερό. Είναι καλιόφιλη ποικιλία που δείχνει έντονα την έλλειψη τόσο στα φύλλα (ακόμα και πριν την ανθοφορία) όσο και στο κρασί (μεγάλη οξύτητα). Λόγω της μεγάλης ζωηρότητας του φυτού πρέπει να αποφεύγονται οι καλλιεργητικές τεχνικές που την εντείνουν (αζωτούχες λιπάνσεις, υπερβολικές αρδεύσεις). Δίνει ποιοτικότερο σταφύλι όταν η πυκνότητα φύτευσης είναι κοντά στα 400φυτά/στρέμμα, η φυλλική επιφάνεια αρκετή και καλά διευθετημένη στο χώρο ώστε να θρέψει σωστά την παραγωγή, το φορτίο ανα πρέμνο μέτριο (ο σημαντικότερος παράγοντας διαμόρφωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών).

Το αυστηρό κορυφολόγημα και η αφαίρεση μεγάλης φυλλικής επιφάνειας με το ξεφύλλισμα έχουν αρνητική επίδραση στην ποιότητα του σταφυλιού. Σε χρονιές δροσερές εμφανίζει, σε ορισμένες περιοχές, δυσκολίες ωρίμανσης και εκεί έχει ανάγκη τη συνδρομή βελτιωτικών ποικιλιών.
Ξεκινά την βλάστηση το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απρίλη και ωριμάζει μετά τις 20 Σεπτέμβρη. Κάθε καρποφόρα κληματίδα φέρνει 2-3 σταφύλια μέτρια ως μεγάλα, που φτάνουν τα 400g, συνήθως πτερυγωτά, κωνικά ως κυλινδροκωνικά, πυκνόρραγα, που κόβονται πολύ εύκολα. Οι ράγες είναι μεσαίου μεγέθους, σφαιρικές, με φλοιό παχύ κυανομέλανου χρωματισμού και σάρκα άχρωμη, χυμώδη, υπόξινη, με 1-3 μέτρια γίγαρτα. Οι ράγες αποχωρίζονται σχετικά εύκολα από τον ποδίσκο και αντιπροσωπεύουν το 96% του βάρους του σταφυλιού, ενώ οι φλοιοί με τα γίγαρτα το 15% του βάρους των ραγών.

Προϊόν: Το Ξινόμαυρο, σαν πολυδύναμη ποικιλία που είναι, μπορεί να δώσει διαφορετικούς τύπους προϊόντων. Σε περιοχές με κάποιο υψόμετρο, όπου μπορεί να ωριμάσει, στα κατάλληλα εδάφη και με μικρές αποδόσεις ανα πρέμνο, μπορεί να δώσει θαυμάσια ερυθρά, ξηρά κρασιά, υψηλόβαθμα, καλής οξύτητας, αρωματικά, με καλό χρώμα, πλούσια σε ταννίνες, με δυνατότητα παλαίωσης, ενώ σε περιοχές μεγάλου υψομέτρου μπορεί να δώσει αξιόλογα ροζέ και αφρώδη κρασιά.

Από σταφύλια του Ξινόμαυρου παράγονται οι ερυθροί ξηροί οίνοι Ονομασίας Προελεύσεως «Νάουσα», «Αμύνταιο», «Γουμένισσα» (μαζί με σταφύλια της Νεγκόσκας), «Ραψάνη» (μαζί με σταφύλια του κρασάτου και του Σταυρωτού), ο αφρώδης ροζέ ξηρός και ημίγλυκος και ο ροζέ ημίξηρος και ημίγλυκος οίνος Ονομασίας Προελεύσεως «Αμύνταιο», ο ημίξηρος και ημίγλυκος ερυθρός οίνος Ονομασίας Προελεύσεως «Νάουσα» και ορισμένοι Τοπικοί Οίνοι, σε ανάμειξη με άλλες ποικιλίες